Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii

 “Calitatea nu este niciodată un accident, este intotdeauna rezultatul unui efort de inteligenţă.” – John Ruskin
 

COMPONENŢA COMISIEI  DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

MARIA MARIANA VERONICAMEMBRU

AVRAM CLAUDIA MIRELA COORDONATOR
SUSEANU IOANA SIMINA MEMBRU
BROSCOŢEANU CORINA MIHAELA MEMBRU
LUPU DIANA ELENA MEMBRU
DENEANU ELENA MEMBRU
RACOLȚEA LEONARD IONUȚ MEMBRU(REPREZENTANT ELEVI INV PROFESIONAL)
BĂLĂCEANU SILVIA MEMBRU(REPREZENTANT ELEVI LICEU)

 Atributiile Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii

1. În baza metodologiei elaborate de MEN, comisia elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare.

2. Membrii comisiei elaborează formulare tip în funcţie de obiectivele propuse pentru a extrage concluzii  unitare.

3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează anual Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea de învăţământ.

4. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor pe site-ul unităţii şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern.

 Planul de actiune al scolii 2020-2025