Consiliul scolar al elevilor

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR

 Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate de Consiliul Școlar al Elevilor au fost:

  • Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor. Alegerea membrilor consiliului.
  • Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative, formarea și dezvoltarea abilităților organizatorice.
  • Lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea și respectarea valorilor interculturale.

Biroul Executiv al Consiliului Scolar al Elevilor pentru anul școlar 2019-2020 are următoarea componență:

Nr. crt.

NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA

FUNCȚIA

1

Stoica Ana Maria Izabela X A Președinte

2

Brăgărea Alexandra Maria X B

Vicepreședinte

3

Badiu Lavinia Ioana XI A

Secretar

4

Stan Aurelia IX A

Director Departament 

5

Panțuroiu Ilinca Teodora IX A

Director Departament 

6

Fintoiu Andreeas IX C

Director Departament