Laboratoare

Laborator Mecatronică

Termenul “mecatronică” a fost utilizat pentru prima dată în anul 1975 de către concernul japonez Yaskawa Electric Corporation, fiind o prescurtare a cuvintelor Mecanică-Electronică-Informatică.

Scopul acestei ştiinţe este îmbunataţirea funcționalității utilajelor și sistemelor tehnice prin unirea disciplinelor componente într-un tot unitar.
În ultimii ani, mecatronică este definită simplu: ştiinţa maşinilor inteligente.

Laboratorul de Mecatronică este un laborator interdisciplinar care serveşte elevilor din anii terminali pentru a înţelege şi a aplica în practică noile tendinţe din domeniile care folosesc liniile de producţie automatizate şi roboţi industriali.

Acesta este dotat cu: