lll

Proiect ECO SCOALA

rrr

 

DESPRE PROGRAM

Programul internaţional Eco Şcoala,  coordonat la nivel internațional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător, iar la nivel național de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie a avut ca punct de pornire ”necesitatea   implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local”.

Voluntariatul a constituit întotdeauna un bun prilej de a ne uni forțele pentru a avea un oraș frumos, curat și cu oameni gospodari.  Implicarea noastră ca voluntari în activități de ecologizare ne-a făcut să devenim mai atenți față de problemele de mediu și să ne preocupăm mai mult de rezolvarea acestora.

Însă, voluntariatul este mereu o preocupare, mai ales când este vorba de instituția noastră și de parcul din curtea școlii. Nu multe licee se pot bucura de o oază de verdeață atât de frumoasă, dar este nevoie de o grijă permanentă față de această binecuvântare a naturii. Într-o atmosferă de voioșie și tinerețe în care elevi și cadre didactice, muncesc deopotrivă, școala noastră arată ca un loc în care domnește ordinea și curățenia.

Să trăim sănătos! Pentru a coștientiza cât de importante sunt alimentele sănătoase pentru organism și la ce riscuri ne expunem printr-o alimentație neadecvată am organizat activități tematice diverse: sesiuni de referate pe tema alimentației sănătoase”Învățăm să trăim sănătos”, un ”delicios” concurs de gastronomie, cu echipe reprezentative precum: “Chimia din Farfurie”, “Vitaminele”, “Sănătatea în bucate”, o expoziţie cu produse culinare ecologice, preparate de elevi în laboratorul școlii.

Consultarea de către elevi a unor materiale de specialitate puse la dispoziție de organizatori, realizarea unor studii de caz privind cauzele care conduc la îmbolnăviri și dezechilibre în organism, implicarea părinților în organizarea concursului de gastronomie au generat efecte pozitive asupra definirii conceptului ”alimentație sănătoasă”.

Obiective, rezultate, impact, sustenabilitate a programelor și proiectelor de mediu

Prin programul derulat, instituția noastră de învățământ și-a propus realizarea unor obiective importante care vizează comunitatea în ansamblul ei: creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind problemele de mediu şi elementele dezvoltării durabile, dezvoltarea spiritului eco-civic şi a capacităţii de a lua decizii, formarea unui comportament ecologic, responsabilizarea față de acțiunile de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor.

Finalitatea acestor acțiuni se regăsește în rezultatele obținute de liceul nostru pe parcursul desfășurării activităților: obținerea Certificatului de Eco – Școală și a Steagului Verde, educarea tinerilor pentru o dezvoltare durabilă – utilizarea raţională a resurselor şi protecţia mediului înconjurător, dobândirea unor competențe ca urmare a participării la sesiuni de comunicări științifice și dezbateri pe teme ecologice. Elevii și-au format o conduită ecologică și responsabilă față de mediul înconjurător, ca urmare a participării active la ecologizarea spațiilor verzi din curtea școlii și din împrejurimi, amenajarea şi întreţinerea permanentă a acestora și, în același timp au identificat câteva alternative ecologice de petrecere a timpului liber.

În urma acestor inițiative, școala noastră a dezvoltat parteneriate pe teme ecologice cu alte şcoli, cu ONG-uri și cu administrația locală. Prezentarea proiectelor și programelor pe pagina web a școlii, diseminarea acestora în școală și în mass-media a contribuit la promovarea unei imagini pozitive a şcolii la nivel local, și nu numai.

Informarea/atenţionarea societăţii civile vis-a-vis de problemele de mediu, sensibilizarea opiniei publice referitor la procesul de colectare selectivă a deșeurilor, prin realizarea unor materiale informative, creșterea gradului de responsabilizare a elevilor față de mediul înconjurător și obținerea unor cantități importante de materiale reciclate a avut impact asupra întregii comunități locale, elevii școlii noastre, dar și familiile acestora modificându-ți conduita eco-civică.

PLANUL DE ACȚIUNE - 2022/2023

ZIUA DE ACȚIUNE ECO-ȘCOALĂ AN ȘCOLAR 2022-2023

În prima zi de LUNI a fiecărei luni, toți elevii vor aduce la școală un deșeu reciclabil (o baterie, un acumulator, un pet, un bec, maculatură etc).

SLOGANUL - 2022/2023

,,ESTE LUMEA NOASTRĂ ȘI A GENERAȚIILOR VIITOARE!”

ECO CODUL - 2022/2023

,,SUNTEM RESPONSABILI PENTRU VIITORUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR!”

COMITETUL ECO SCOALA - componență și atribuții - 2022/2023

7 PASI SPRE ECO ȘCOALĂ
 

 

Pasul 1: Comitetul Eco-Schools

Pasul 2: Analiza de mediu

Pasul 3: Planul de acțiune

Pasul 4: Monitorizarea și evaluarea

Pasul 5: Curriculum

Pasul 6: Informarea și implicarea

Pasul 7: Codul Eco

 

TEMELE PROGRAMULUI ECO ȘCOALĂ - 2022/2023

În anul școlar 2022-2023, TEMELE  alese în cadrul programului ECO-ȘCOALA sunt: 

  • ,,NATURA ȘI BIODIVERSITATEA’’, prin care urmărim dezvoltarea simțului responsabilității elevilor față de natură, prin implicarea directă în dezvoltarea spațiilor verzi, cunoscute fiind beneficiile acestora asupra calității vieții noastre.
  • ,,DEȘEURILE”, temă prin care dorim să igienizăm spațiul din vecinătatea școlii, dar și să colectăm deșeuri și să le valorificăm.
  • ,,SCHIMBĂRILE CLIMATICE”, temă prin care vrem să conştientizăm elevii și comunitatea cu privire la calitatea vieţii noastre care depinde de modul în care păstrăm un echilibru în mediu.
  •  
BENEFICIILE ȘCOLII

BENEFICIILE ŞCOLII

Epoca contemporană se confruntă cu probleme grave privind poluarea mediului, poluare care afectează calitatea vieții la scară planetară, deci, și viața noastră. Și cum viața este mult mai importantă decât orice bogăție, noi avem datoria de a opri poluarea pentru a face un bine nouă și generației viitoare.
Beneficiile vor fi:
– creșterea responsabilităților elevilor și profesorilor din cadrul școlii privind mediul înconjurător;
– înțelegerea de către elevi a relației dintre om și mediu, interdependența dintre calitatea mediului forestier și calitatea unei vieți cu adevărat sănătoase (2/3 din oxigenul planetei consumat de lumea vie, de industrie, autovehicule este furnizat atmosferei de către arbori și arbuști)
– promovarea în rândul elevilor a dragostei și respectului pentru natura, om și societate prin dezvoltarea respectului față de sine și mediul ambiant;
– responsabilizarea elevilor în propria formare și inițierea acestora în redimensionarea parteneriatului educațional pe baza realizării unor forme diverse de colaborare: proiecte legate de protecția mediului, colaborări cu alte școli, diverse instituții și factori decizionali, atragerea unor eventuali sponsori.
– implicarea factorilor de decizie locali (Primăria Câmpulung), a agenților economici și a altor instituții (Edilul Câmpulung, Ocolul Silvic Câmpulung, Agenția de Protecția Mediului Pitești) în obținerea de informații și fonduri necesare pentru creșterea calității factorilor de mediu;
– îmbunătățirea calității mediului în școală și-n împrejurimile acesteia;
– recunoașterea la nivel local a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute;
– colectare de materiale refolosibile (hârtie, sticle PET), iar cu banii obținuți să îngrijim și să plantăm flori în parcul școlii.
– obținerea statutului de Eco-școală și a steagului verde, ca o recunoaștere a implicării școlii în rezolvarea problemelor de mediu.

ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU

ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU

În urma analizei problemelor de natura ecologică prezente la nivelul școlii, s-au constatat aspecte îngrijorătoare legate de starea factorilor de mediu.
În cadrul orelor de practică la clasele de Resurse Naturale și Protecția Mediului am avut ocazia să analizăm poluarea aerului, apei și solului din împrejurimile orașului Câmpulung și întrebarea a fost: ”Oare generația tânără,viitorii tehnicieni ecologi, vor putea asigura urmașilor lor un PARADIS VERDE în care să se dezvolte și să respire un aer curat și să înțeleagă că apa este cărăușul naturii?”
Primul pas a fost în a ne documenta despre rolul nociv al poluării pentru sănătatea noastră și despre măsurile pe care le putem lua pentru combaterea acesteia. Vizitând Stația de Tratare Apă a orașului Câmpulung am înțeles necesitatea consumării unei ape curate care să corespundă indicatorilor fizico-chimici stabiliți în standarde, conștienți fiind de faptul că apa are un rol vital pentru metabolismul uman.
La Stația de Epurare apă uzată, am înțeles necesitatea existenței rețelei de colectare a apei uzate și tratarea ei pentru a nu polua apa Râului Târgului.
În excursiile de studiu realizate cu elevii în cadrul orelor de: Biologie, Ecologie, Analiza solului, Analiza apei, Conservarea biodiversității, Supravegherea și controlul calității apei uzate, Supravegherea si controlul calității apei potabile, am constatat defrișări masive în pădurile din comunele limitrofe, precum și o educație ecologică deficitară, în rândul copiilor, elevilor cât și al adulților.
Un rol pozitiv îl putem avea în colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile, atât din punctul de vedere al economisirii de energie și materie primă, cât și din punctul de vedere al spațiului de depozitare. Deșeurile de orice fel, constituie o problema de actualitate atât datorită creșterii cantităților și felurilor acestora, care prin degradare și infestare prezintă un pericol pentru mediul natural și pentru sănătatea populației, cât și însemnatelor cantități de materii prime, materiale refolosibile și energie care pot fi recuperate și introduse în circuitul economic .
Parteneriatul încheiat cu Ocolul Silvic este benefic pentru noi deoarece suntem ajutaţi cu sfaturi de specialitate cât şi cu puieţi pentru realizarea activităţilor de plantare.
La Colegiul Tehnic Câmpulung continuă campania de colectate selectivă a deşeurilor, dată fiind importanţa acestei colectări selective în vederea reciclării deşeurilor. Problemele dezbătute la începutul campaniei de către profesorii diriginţi la fiecare clasă au fost:
– identificarea materialelor reciclabile;
– identificarea oportunităţilor de reutilizare şi reciclare;
– identificarea pieţelor de desfacere pentru materialele valorificabile.

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Proiectul Let’s do it, România! ” septembrie 2022

CAMPANIA ZIUA VERDE A ECO-ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA 2022 ” noiembrie 2022

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

CAMPANIA ZIUA VERDE A ECO-SCOLILOR DIN ROMANIA ” noiembrie 2021

PERICOLUL DE LÂNGĂ NOI” februarie 2022

CURTEA ȘCOLII - OXIGEN ȘI CULOARE” aprilie 2022

CAMPANIA CURĂȚĂM ROMÂNIA” aprilie 2022

NE DORIM SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI” mai 2022

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Let s do it Romania! - ecologizare zona a orasului Campulung -septembrie 2020

Ziua verde a Eco-scolilor - Am plantat un pomisor in curtea scolii

Ziua mondială a zonelor umede

Comoara verde de lângă noi - lucrări de întreținere

OLIMPIADA DEȘEURILOR - campanie de colectare a maculaturii

5 Iunie - Ziua Internationala a Mediului - Păstrăm Argeșul curat!

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

ZIUA VERDE - campanie de plantare de puieți spațiul verde al școlii” octombrie 2019

ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ - baza unei vieţi de calitate”- februarie 2020

COMOARA VERDE DE LÂNGĂ NOI ! – martie 2020

Galerie Foto

 

Ziua Verde a Eco Școlilor din România

Curtea Scolii

Ecologizare zona Grui

 

O alimentatie sanatoasa

 

Plantare

Sesiune de comunicari si referate