PROIECT PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Titlul Subproiectului: „ÎNVĂȚĂM ȘI NE DEZVOLTĂM PENTRU VIITOR!”

Acord de grant nr. 901/SGL/RIII/15.10.2020

Coordonator proiect: Profesor Adriana NEDELCU

Obiectivul general al proiectului: sprijinirea elevilor de la Colegiul Tehnic Câmpulung prin activități pedagogice, de sprijin și extracurriculare în vederea îmbunătățirii progresului și performanțelor școlare necesare creșterii șanselor de promovare a examenului de bacalaureat și tranziție spre învățământul terțiar și piața muncii. Proiectul se adresează elevilor claselor a IX-a – a XII-a liceu.

Activitățile principale propuse în proiect:

A.1. Activități pedagogice și de sprijin

A.1.1. Activități suplimentare/remediale la disciplinele de bacalaureat

  • Activități suplimentare/remediale la Limba și literatura română
  • Activități suplimentare/remediale la Matematică
  • Activități suplimentare/remediale la Biologie
  • Activități suplimentare/remediale la Chimie
  • Activități suplimentare/remediale la Fizică
  • Activități suplimentare/remediale la Geografie
  • Activități suplimentare/remediale la TIC
  • Activități suplimentare/remediale la Limba engleză

A.1.2. Activități de consiliere și orientare profesională

A.2. Activități extracurriculare

A.2.1. Activități de dezvoltare/exersare a competențelor antreprenoriale

A.2.2. Vizite și excursii tematice, anuale             

A.3. Activități de achiziționare a  echipamentelor necesare dotării spațiilor de lucru pentru desfășurarea activităților proiectului.

RAPORT TEHNIC DE PROGRES

Perioada de raportare: 01.01.2021 – 30.06.2022
A.INFORMAȚII DESPRE PROIECT
Titlul Proiectului Învățăm și ne dezvoltăm pentru viitor!
Codul proiectului 901/ SGL / RIII din data de 15.10.2020
Categorie grant Mic ☐
Mediu ☒
Mare ☐

Valoarea grantului (LEI) 332.619,00 lei
Valoarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare (LEI) 89710,66 lei
Valoarea cumulativă a cheltuielilor efectuate până la data raportării (LEI) 139971,66 lei
Grupul țintă Valoare estimată Valoare realizată
Numărul elevilor participanți în proiect Anul 1: 120 128
Anul 2: 95 119
Numărul elevilor participanți în proiect, aparținând grupurilor dezavantajate Anul 1: 85 85
Anul 2: 56 93

În perioada de raportare s-au desfășurat atât activități pedagogice și de sprijin, cât și activități extracurriculare.
A.1. Activități pedagogice și de sprijin
A.1.1. Activități suplimentare/remediale la disciplinele de bacalaureat: „Împreună pentru reușita ta!”
Activitățile remediale au fost centrate pe creșterea motivației pentru învățare și conștientizarea importanței susținerii și promovării examenului de bacalaureat. Aceste activități au avut ca scop aprofundarea noțiunilor și conținuturilor corespunzătoare, formarea și dezvoltarea unor deprinderi și abilități specifice fiecărei discipline, familiarizarea elevilor cu tipurile de subiecte de la examenul de bacalaureat.
Activitățile remediale s-au desfășurat conform orarului conceput de echipa de implementare. În perioada ianuarie 2021 – iulie 2021, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus, activitățile remediale s-au desfășurat fie în format on-line, pe platforma Microsoft Teams, fie în format „față în față”, atunci când situația pandemică a permis acest lucru.
În perioada ianuarie 2022 – iunie 2022 activitățile remediale s-au desfășurat în format fizic conform orarului stabilit de echipa de implementare. Grupul țintă a fost format din 119 elevi: 46 elevi de la clasele a XII-a, 36 elevi de la clasele a XI-a și 37 elevi de la clasele a X-a. Grupele de elevi au fost formate din minim 10 elevi și maxim 15 elevi.
Rezultatul atins: elevii participanți la activitățile remediale și-au însușit și aprofundat cunoștințele specifice disciplinelor menționate, și-au dezvoltat competențele necesare obținerii unor rezultate școlare îmbunătățite, s-au familiarizat cu subiectele examenului de bacalaureat.

A.1.2.Activități de consiliere și orientare profesională: „Cariera între vis și realitate”
Activitatea de consiliere și orientare profesională a fost centrată pe conștientizarea de către elev a potențialului, abilităților, intereselor personale și vocaționale contribuind la orientarea în carieră. Au fost desfășurate activități de autocunoaștere, explorarea lumii educaționale și profesionale în vederea alcătuirii planului de carieră.
Rezultatul atins: elevii participanți la activități și-au dezvoltat abilitățile de a-și alege și adapta parcursul de carieră la capacitățile și nevoile proprii, descoperindu-și motivația intrinsecă de inițiere a unui proces de dezvoltare profesională.

A.2.1. Activități de dezvoltare/exersare a competențelor antreprenoriale : „Antreprenoriatul – opțiune pentru viitor”
Activitățile de dezvoltare/exersare a competențelor antreprenoriale au avut ca scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale necesare valorificării potențialului din mediul de afaceri.
Rezultat atins: prin activitățile derulate, elevii participanți și-au dezvoltat abilități antreprenoriale necesare construirii propriei cariere, și anume, spiritul de inițiativă, responsabilitatea, creativitatea, gândirea critică.

A.2.2. Vizite și excursii tematice, anuale: „Călătorie pentru viitor”
În primul an de proiect, din cauza măsurilor de restricții impuse de pandemia de Coronavirus nu s-a organizat excursia tematică.

A.3. Activități de achiziționare a echipamentelor necesare dotării spațiilor de lucru pentru desfășurarea activităților proiectului : „O școală mai modernă”
În perioada de raportare au fost achiziționate 2 imprimante: 1 imprimantă laser monocolor și 1 imprimantă laser color.

ORAR ACTIVITATI REMEDIALE SESIUNEA a II-a BACALAUREAT 2023